Dansk

Kagames loyale mænd i den nationale valgkommission bekræftede valgresultatet, som gav ham 98,79 procent af stemmerne. Dette for blot at nævne Clintons yndlinge, der alle fire udviklede sig til livstidspræsidenter, men de er langtfra de eneste. Den følgende liste over repræsentanter for ”mavens politik” kan give et indtryk af, at det er mere reglen end undtagelsen, at statschefer i Afrika bliver hængende så længe som overhovedet muligt. Bag listen gemmer der sig selvfølgelig forskellige baggrunde og historier, men det generelle er, at alle har været drevet af en trang til at fylde maven for ikke at risikere at gå sultne i seng. Listen er opdateret i januar 2021 og fokuserer på antal år og indeholder derfor navne både på døde, som Gabons Omar Bongo og levende, der stadig regerer, som Mbasago i Ækvatorialguinea og andre der (overraskende) er trådt frivilligt tilbage, som Dos Santos i Angola, samt to, der er blevet væltet (Omar al-Bashir i Sudan og Compaoré i Burkina Faso). De nordlige afrikanske Middelhavslande er ikke medtaget. Hvis de var, ville Muammar Gaddafi figurere i toppen. Han var ved magten i 41 år. Omar Bongo, Gabon: 41 år Teodoro Obiang Mbasago, Ækvatorialguinea: 41 år Paul Biya, Cameroun: 38 år José Eduardo dos Santos, Angola: 38 år Gnassingbé Eyadema, Togo: 37 år Robert Mugabe, Zimbabwe: 37 år Yoweri Museveni, Uganda: 35 år Denis Sassou Nguesso, Congo (Republikken): 35 år (1979-1992 og igen fra 1997 Felix Houphouët-Boigny, Elfenbenskysten: 34 år Kong Mswati III, Swaziland (nu Eswatini): 34 år Mobutu Sese Seko, Den Demokratiske Republik Congo (dengang Zaire): 31 år Idriss Déby Itno, Tchad: 30 år Hastings Kamuzu Banda, Malawi: 29 år Omar al-Bashir, Sudan: 29 år Mathieu Kerekou, Benin: 28 år Issaias Afwerki, Eritrea: 27 år Blaise Compaoré, Burkina Faso: 27 år Lansana Conté, Guinea Conakry: 24 år Paul Kagame, Rwanda, præsident 20 år, siden 2000. De facto leder siden 1994, altså 26 år. Listen bliver stadig længere, for som Afrika-analytikeren, professor ved University of Birmingham, Nic Cheeseman, har skrevet, står der hele tiden nye aspiranter parat til at dyrke mavens politik i Afrika: ”For hver diktator, der falder, er der en ny i støbeskeen (”in the production line”)”. Cheeseman er også inde på en såre simpel grund til, at livstidspræsidenter bliver til det, de er. De tør simpelthen ikke forlade posten, for ”jo mere tvang de bruger (overfor befolkningen), des mindre villige er de til at træde tilbage og risikere at blive stillet for retten for de overgreb, de foretog sig, da de havde magten” .

Engelsk

Kagame's loyal men in the National Electoral Commission confirmed the election result, which gave him 98.79 percent of the vote. This is just to mention Clinton's favorites, all four of whom evolved into lifetime presidents, but they are far from the only ones. The following list of representatives of "stomach politics" may give the impression that it is more the rule than the exception that heads of state in Africa are stuck for as long as possible. Behind the list, of course, are various backgrounds and stories, but the general thing is that everyone has been driven by an urge to fill their stomachs so as not to risk going to bed hungry. The list was updated in January 2021 and focuses on the number of years and therefore contains names of both the dead, such as Gabon's Omar Bongo and the living who still rule, such as Mbasago in Equatorial Guinea and others who (surprisingly) have resigned voluntarily, such as Dos Santos in Angola , as well as two that have been overthrown (Omar al-Bashir in Sudan and Compaoré in Burkina Faso). The North African Mediterranean countries are not included. If they were, Muammar Gaddafi would figure at the top. He was in power for 41 years.Omar Bongo, Gabon: 41 years Teodoro Obiang Mbasago, Equatorial Guinea: 41 years Paul Biya, Cameroon: 38 years José Eduardo dos Santos, Angola: 38 years Gnassingbé Eyadema, Togo: 37 years Robert Mugabe, Zimbabwe: 37 years Yoweri Museveni, Uganda: 35 years Denis Sassou Nguesso, Congo (Republic of): 35 years (1979-1992 and again from 1997 Felix Houphouët-Boigny, Ivory Coast: 34 years old King Mswati III, Swaziland (now Eswatini): 34 years Mobutu Sese Seko, Democratic Republic of the Congo (then Zaire): 31 years Idriss Déby Itno, Chad: 30 years Hastings Kamuzu Banda, Malawi: 29 years Omar al-Bashir, Sudan: 29 years Mathieu Kerekou, Benin: 28 years Issaias Afwerki, Eritrea: 27 years Blaise Compaoré, Burkina Faso: 27 years Lansana Conté, Guinea Conakry: 24 years Paul Kagame, Rwanda, President 20 years, since 2000. De facto leader since 1994, ie 26 years. The list goes on and on, because as the African analyst, professor at the University of Birmingham, Nic Cheeseman, has written, there are always new aspirants ready to cultivate the politics of the stomach in Africa: “For every dictator who falls, there is a new in the casting line (“in the production line”) ”.Cheeseman is also in on a sore simple reason why lifetime presidents become what they are. They simply do not dare to leave the post, because "the more coercion they use (towards the population), the less willing they are to resign and risk being prosecuted for the abuses they committed when they were in power".

Oversaet.com | Servicevilkår

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.