Dansk

Så lukker vi for vandet En dag i Lomé ringer det på porten ud til gaden. Jeg går ud og lukker op og ser syv mænd i pæne skjorter og sorte bukser. En af dem kommer hen til mig og viser sit ID-kort, hvor jeg kan læse, at han har samme navn som præsidenten, Gnassingbé. Han siger: ”Vi er fra vandvæsenet. Vi skal grave nye PVC-rør til vandforsyningen ned i jeres have. Alt skal skiftes ud her i kvarteret”. Jeg har ikke bemærket noget gravearbejde i kvarteret, så jeg spørger: ”Har De papirer på det, ordre, arbejdsseddel eller lignende fra vandvæsenet?” Han, tydeligt irriteret over mig hvide, der skal spille smart: ”Vi skal grave nye PVC-rør ned i jeres have, og det skal vi NU. Lad os komme ind”. Jeg er nervøs for, hvad syv mænd, der møder uanmeldt, iført tøj, som passer bedre til et kontor end til gravearbejde og ledt af en mand, der har samme navn som præsidenten, i virkeligheden skal i vores have, og siger derfor: ”Jeg skal se papirer først”. Han: ”Så lukker vi for vandet!” Og det gør de: Lukker for vores vand. Ingen i omgangskredsen kan fortælle os, hvordan vi får åbnet for det igen, så vi kontakter vores udlejer, en tidligere minister, der måske kan trække i tråde for os. Han lover at hjælpe, og så kommer vandet forbavsende hurtigt tilbage. Udlejeren ringer og fortæller, at han har betalt det, der svarer til lidt over tusind kroner til vandvæsenet for at få løst problemet. Han er normalt ikke til at vride penge ud af, når han skal leve op til de dele af lejekontrakten, hvor han burde betale, så vi venter på næste sætning, om at vi skal refundere ham. Men den kommer ikke. Vi skal ikke betale. I stedet beder han os lade Gnassingbé-manden komme ind i haven og grave, og det gør vi selvfølgelig. Der bliver gravet og lagt PVC-rør. Vi udfritter udlejeren for en forklaring, men han vifter spørgsmålet af. Vi kan altså kun gætte på, at han har været på en farefuld færd i retning af de allerøverste lag i det togolesiske samfund. Enten har han noget i klemme med Gnassingbé-familien, eller også vil han bare hjælpe. Vi får det aldrig at vide.

Engelsk

Then we close the water One day in Lomé, it rings at the gate to the street. I go out and open up and see seven men in nice shirts and black pants. One of them comes to me and shows his ID card, where I can read that he has the same name as the president, Gnassingbé. He says: “We are from the water service. We need to dig new PVC pipes for the water supply into your garden. Everything has to be replaced here in the neighborhood ”. I have not noticed any excavation work in the neighborhood, so I ask: "Do you have papers on it, order, worksheet or the like from the water service?" He, clearly annoyed with me whites who have to play smart: “We have to dig new PVC pipes into your garden, and we have to NOW. Let's come in ”. I'm nervous about what seven men who meet unannounced, wearing clothes that are better suited for an office than for digging and led by a man with the same name as the president, actually need in our garden, and therefore say: " I have to see papers first ”. He: "Then we close the water!" And they do: Shut down our water. No one in the circle of friends can tell us how we get opened to it again, so we contact our landlord, a former minister who might be able to pull in threads for us.He promises to help, and then the water comes back surprisingly fast. The landlord calls and says that he has paid the equivalent of a little over a thousand kroner to the water service to solve the problem. He is usually not going to wring money out when he has to live up to the parts of the lease where he should pay, so we are waiting for the next sentence that we have to refund him. But it does not come. We do not have to pay. Instead, he asks us to let the Gnassingbé man come into the garden and dig, and we do, of course. PVC pipes are dug and laid. We ask the landlord for an explanation, but he waves the question off. So we can only guess that he has been on a perilous journey towards the very upper echelons of Togolese society. Either he has something wrong with the Gnassingbé family, or he just wants to help. We will never know.

Oversaet.com | Servicevilkår

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.