Dansk

Hvis de overlever Sahara og når op til de spanske enklaver i Marokko, Ceuta og Melilla, mødes de af seks meter høje pigtrådshegn og Frontex, der samarbejder med marokkansk politi. Andre rejser mod nordøst, ad det der senere bliver kaldt den ”den centrale Middelhavsrute” og lander i Libyen, hvor oberst Gaddafi har lavet givtige aftaler med europæerne om at holde migranterne væk fra Middelhavet. Boubou og Cheikne er i den gruppe i landsbyen, der mener, at ”eventyret” mod Europa er slut. I stedet skal landsbyens fokus rettes indad, mod Tambacara og omegn. Folk i landsbyen må og skal finde andre måder at overleve på. Men hvordan, spørger de to brødre bekymret. Gunvor og jeg skriver brødrenes udtalelser ned på vores blokke til noter, som hun skal bruge til antropologi-specialet og jeg til en artikel til en dansk avis. Vi snakker om det større perspektiv: Storfamilien og deres unge sønner må blive i Tambacara, formentligt for evigt, med risiko for at falde ned til deres mange naboer, der lever af mad fra WFP. Og vi selv: Gunvor og jeg kan når som helst pakke sammen og rejse bort og videre til Europa, eller hvor vi ønsker at tage hen. Jeg kører samme dag tilbage til Kayes By. Gunvor rejser nogle måneder senere. Tilbage i Tambacara hænger landsbyens unge mænd sikkert stadig ud i de støvede gyder. Som størknet ler, der langsomt smuldrer i solen. Til grin for pigerne.

Engelsk

If they survive the Sahara and reach the Spanish enclaves of Morocco, Ceuta and Melilla, they are met by six-meter-high barbed wire fences and Frontex, which cooperates with Moroccan police. Others travel to the northeast, along what is later called the "Central Mediterranean Route" and land in Libya, where Colonel Gaddafi has made fruitful agreements with Europeans to keep migrants away from the Mediterranean. Boubou and Cheikne are in the group in the village who believe that the "adventure" towards Europe is over. Instead, the village's focus should be inward, towards Tambacara and the surrounding area. People in the village must and must find other ways to survive. But how, the two brothers ask worriedly. Gunvor and I write the brothers' statements down on our pads for notes, which she will use for the anthropology thesis, and I for an article for a Danish newspaper. We are talking about the bigger perspective: The extended family and their young sons must stay in Tambacara, probably forever, at the risk of falling down to their many neighbors who live off WFP food. And ourselves: Gunvor and I can pack up at any time and travel to and from Europe, or wherever we want to go. I drive back to Kayes Town the same day. Gunvor leaves a few months later. Back in Tambacara, the young men of the village are probably still hanging out in the dusty alleys.Like solidified clay slowly crumbling in the sun. Laughing at the girls.

Oversaet.com | Servicevilkår

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.