Dansk

To vindere Gbagbo reagerer på angrebet med store indkøb af våben, blandt andet i Israel og Kina. Med dem lykkes det at trænge Soro og rebellerne tilbage nordpå . Imens opholder Ouattara sig i Abidjan. Han har som andre fra eliten i nord også en bopæl i landets finanscentrum, nærmere bestemt i bydelen Cocody, og her udspiller der sig nu et drama, der kan illustrere, hvor giftig magtkampen mellem de to rivaler er: Da rebel-angrebet på Abidjan indledes, sender Gbagbo agenter over til Ouattaras villa for at likvidere ham, men Ouattara får nys om planen og slipper i sidste øjeblik ud af boligen og i skjul hos en fransk diplomat. Imens når hustruen at klatre over muren til naboen, den tyske ambassade, hvor hun får politisk asyl . Stillingskrigen mellem regeringshæren og Forces Nouvelles intensiveres, og så blander udlandet sig. FN og Frankrig sender tropper for at holde parterne adskilt og etablerer ”fredslinjen”, eller ”bufferzonen”, på tværs af landet. Der indledes forhandlinger, som gang på gang afbrydes af parternes angreb over linjen, men i 2007 lykkes det omsider at få en aftale på plads. Det internationale samfund har fået Gbagbo presset til at sløjfe ivoritets-loven og udskrive valg. Selvom Ouattara nu vil kunne stille op, regner Gbagbo med at vinde, fordi han har kontrol over den nationale valgkommission, der skal stå for afvikling og optælling af stemmerne. Første runde af valget afholdes den 31. oktober 2010, og valgkommissionen erklærer Gbagbo som vinder med Ouattara på andenpladsen. Men udenlandske observatører mener, at Ouattara er vinderen og Gbagbo nummer to. Uanset hvad, har ingen af dem flertal, og de skal derfor ud i en ny valgrunde. Det sker den 28. november 2010, hvor historien gentager sig. Det internationale samfund erklærer Ouattara som vinder, mens valgkommissionen udnævner Gbagbo som genvalgt præsident. Og nu kommer Golf-hotellet i Abidjan til at spille en rolle. Ikke fordi en forvildet dansker syv år tidligere strandede dér og ventede på en reservedel til en flyvemaskine, men fordi hotellets direktør er tilhænger af Ouattara og rebelleder Guillaume Soro.

Engelsk

Two winners Gbagbo is responding to the attack with large-scale arms purchases, including in Israel and China. With them, they manage to push Soro and the rebels back north. Meanwhile, Ouattara is staying in Abidjan. Like others from the elite in the north, he also lives in the country's financial center, more specifically in the Cocody district, and here a drama is now unfolding that can illustrate how toxic the power struggle between the two rivals is: When the rebel attack on Abidjan begins, Gbagbo sends agents over to Ouattara's villa to liquidate him, but Ouattara gets word of the plan and escapes at the last minute from the residence and in hiding with a French diplomat. Meanwhile, the wife manages to climb over the wall to the neighbor, the German embassy, ​​where she is granted political asylum. The civil war between the government army and the Forces Nouvelles intensifies, and then foreign countries intervene. The UN and France send troops to keep the parties separate and establish the "peace line", or "buffer zone", across the country. Negotiations are initiated, which are repeatedly interrupted by the parties' attacks across the line, but in 2007 they finally succeed in getting an agreement in place. The international community has pressured Gbagbo to repeal the law of ivority and print elections.Although Ouattara will now be able to stand, Gbagbo expects to win because he has control over the National Electoral Commission, which will be in charge of settling and counting the votes. The first round of elections will be held on October 31, 2010, and the Electoral Commission will declare Gbagbo the winner with Ouattara in second place. But foreign observers believe Ouattara is the winner and Gbagbo number two. Either way, none of them have a majority, and they must therefore go into a new round of elections. It happens on November 28, 2010, where history repeats itself. The international community declares Ouattara the winner, while the Election Commission nominates Gbagbo as re-elected president. And now the Golf Hotel in Abidjan is going to play a role. Not because a stray Dane stranded there seven years earlier and was waiting for a spare part for an airplane, but because the hotel's director is a supporter of Ouattara and rebel leader Guillaume Soro.

Oversaet.com | Servicevilkår

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.