Dansk

Folk skubber for at komme op i busserne og ned i sæderne. Ind i lufthavnen, op i terminalen, hvor vi venter i halvanden time, ned i busserne, over til flyet, op i kabinen, hvor vi venter en gang til, mens klokken passerer 22.30. ”Your Captain Speaking!” og et nyt dødsstød til flyveturen Abidjan-Bruxelles. Teknikerne har stadig ikke kunnet ordne problemet. En mand et par sæder fremme springer ud på gangen og råber op mod cockpit’et: ”Nej, nu kan det edderbrøleme være nok”, eller hvordan man nu oversætter franske bandeord. Vi maser og skubber for at komme først op igennem terminalen og over til busserne. Stemningen er ophidset. To mænd bag chaufføren har fat i kraven på hinanden. Næste morgen står vi i vestibulen og råber i munden på hinanden og op mod hotellets direktør, der har stillet sig på en stol i den ene side af rummet med en megafon i hånden. Ground manageren er ingen steder at se. Den vrede mand fra dagen før, med de ekstremt vigtige møder i Bruxelles, farer op og griber megafonen ud af hånden på direktøren og råber ud over mængden: ”Nu har jeg været mægler i den skide borgerkrig hernede i flere uger, og jeg har vigtige opfølgningsmøder i Bruxelles. Det mindste Brussels Airlines kunne gøre, var at sende et fly herned og hente os, i hvert fald os på business class”. Nogle råber ”hørt, hørt”, andre ”buh, buh, hvad fanden tror du, du er – business class!”. Tilbage til pølen og mere daseri og en forventning om, at det her kommer til at tage lang tid. Men i løbet af dagen sker der et eller andet sker med reservedelen. Forklaringen får vi ikke, men om aftenen letter vi og lander seks timer senere i Bruxelles, hvor jeg ser den vrede mand gå med lange, hurtige skridt mod udgangen, sikkert på vej til et vigtigt opfølgningsmøde på krisen i Elfenbenskysten. Mens jeg venter på flyet til København, tænker jeg på håndgranater og shawarmaer og dansk fuglesang og glæder mig til at gense min familie.

Engelsk

People push to get on the buses and into the seats. Into the airport, up in the terminal, where we wait for an hour and a half, down in the buses, over to the plane, up in the cabin, where we wait once more while the clock passes 22.30. "Your Captain Speaking!" and a new death blow to the Abidjan-Brussels flight. The technicians have still not been able to fix the problem. A man a couple of seats in front jumps out into the hallway and shouts up at the cockpit: "No, now that spiders may be enough", or how to translate French swear words. We push and push to get up through the terminal first and over to the buses. The mood is excited. Two men behind the driver grab each other's collars. The next morning we stand in the vestibule and shout in each other's mouths and up at the hotel director, who has stood on a chair in one side of the room with a megaphone in his hand. The ground manager is nowhere to be seen. The angry man from the day before, with the extremely important meetings in Brussels, drives up and grabs the megaphone out of the director's hand and shouts out to the crowd: “Now I have been a mediator in the fucking civil war down here for several weeks, and I have important follow-up meetings in Brussels.The least Brussels Airlines could do was send a plane down here and pick us up, at least us in business class ”. Some shout "heard, heard", others "buh, buh, what the hell do you think you are - business class!". Back to the pool and more daseri and an expectation that this is going to take a long time. But during the day, something happens to the spare part. We do not get the explanation, but in the evening we take off and land six hours later in Brussels, where I see the angry man walking with long, quick steps towards the exit, probably on his way to an important follow-up meeting to the crisis in the Ivory Coast. While I wait for the plane to Copenhagen, I think of hand grenades and shawarmas and Danish birdsong and look forward to seeing my family again.

Oversaet.com | Servicevilkår

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.